Περιγραφή

Κέντρο APOLLO 32, με τηλ/τη & κωδικ/τη και πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα και πράσινου χρώματος LCD οθόνη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
All Day Secure ΟΧΙ
PGM 2-10
Διαστάσεις 30x30x8cm
Ζώνες 8 έως 32
Υποσυστήματα 2
Χρόνοι εισόδου 16-32
Χρόνοι εξόδου 2

Χαρακτηριστικά Κεντρικής Μονάδας:

 

 

Πίνακας συναγερµού 8/32 ζωνών (με διπλασιασμό), βασισμένος σε μικροϋπολογιστή.
Δυνατότητα λειτουργίας σε 2 ανεξάρτητα υποσυστήµατα.
Έχει 2 χρόνους εξόδου και 16 χρόνους εισόδου οι οποίοι επεκτείνονται στους 32.
Διαθέτει ενσωματωμένο κωδικοποιητή, που μπορεί να συνδεθεί με 2 διαφορετικά κέντρα λήψης σηµάτων και τηλεφωνητή δύο καναλιών (με την προσθήκη της πλακέτας VSM-02).
2 προγραµµατιζόµενες έξοδοι (PGM) με δυνατότητα επέκτασης στις 10.
Μνήµη 300 συµβάντων.
Ενσωµατωµένο switching τροφοδοτικό 1,5Α. 97 κωδικοί χρήστη (4~6 ψηφίων).
Λειτουργία chime σε κάθε ζώνη.

Χαρακτηριστικά Πληκτρολογίου:

Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα και πράσινου /μπλε χρώματος LCD οθόνη.

Ενδείξεις στα ελληνικά, για τον προγραμματισμό και τον χειρισμό του κέντρου APOLLO.

 

Δείτε περισσότερους Συναγερμούς Sigma