Περιγραφή

~~Μονάδα τηλεχειρισμού και φωνητικών μηνύματων για τους πίνακες συναγερμού Sigma (APOLLO & PROTEUS).

Μπορεί να χειριστεί και να ελέγξει την κατάσταση του συστήματος μέσω κινητού ή απλού τηλεφώνου.

Πλήρης αναφορά των φωνητικών μηνυμάτων.

*Η εγγραφή του μηνύματος γίνεται με τη συσκευή VRP-02.