Περιγραφή

~~Μονάδα με φωνητικά μηνύματα για τον τηλεφωνητή των πινάκων συναγερμού Sigma (APOLLO & PROTEUS).

Έχει πλήρη αναφορά συμβάντων με φωνητικά μηνύματα.

*Η εγγραφή του μηνύματος γίνεται με τη συσκευή VRP-02.