Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 035 6288|info@web-shop.gr
var mysh = $('.shipping > th').innerHTML; alert(mysh);