Terms & Conditions

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

www.web-shop.gr.

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος www.web-shop.gr δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού και στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και παντός άλλου συναφούς είδους.

 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Κάθε χρήστης που προβαίνει στην αγορά προϊόντων μέσω του παρόντος ιστοτόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται τους κάτωθι όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου και να μην πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή ή να προβαίνει στη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Για οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή της παρούσας ιστοσελίδας, στις τιμές των προϊόντων, στη διαθεσιμότητά τους και στους όρους χρήσης, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να το πράττει μονομερώς και αναιτιολόγητα, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου. Λόγω όμως της ιδιάζουσας φύσεως των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος και των εν γένει θεμάτων λειτουργίας ενός ιστότοπου (π.χ. αυξημένη ζήτηση ενός προϊόντος, διακοπή λειτουργίας κλπ) η επιχείρηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε αλλαγή.

 1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η επιχείρηση δεσμεύεται μόνο ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της και μόνο σε ότι αφορά την ταυτότητά της και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση ευθύνεται έναντι των πελατών για αξιώσεις αποζημίωσης που έχουν προκληθεί από την  χρήση των αναφερομένων πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητά της και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος προέρχονται από άλλους προμηθευτές, αντιπροσώπους εταιριών ή εισαγωγείς. Η επιχείρηση δεν  φέρει ευθύνη για  την ακρίβεια των χαρακτηριστικών και την καταλληλότητά τους, και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση του πελάτη  αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του (θετική ή αποθετική που μπορεί να συνίσταται ενδεικτικά σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π).

Ειδικά, για τα δίτροχα και τετράτροχα (μοτοσυκλέτες, γουρούνες, buggy κλπ), η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία εργασία σχετικά με τον εκτελωνισμό, την άδεια έκδοσης κυκλοφορίας, την ασφάλιση κυκλοφορίας, την έκδοση και παραλαβή πινακίδων και γενικά οποιαδήποτε διοικητική ή άλλη πράξη απαιτείται για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος. Η επιχείρηση αναλαμβάνει μόνο να γνωστοποιήσει την εμπορική επιχείρηση από την οποία ο χρήστης- καταναλωτής μπορεί να παραλάβει το εμπόρευμα μετά την εξόφλησή του.

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού θα πραγματοποιούνται από την επιχείρηση, η οποία θα ευθύνεται, σύμφωνα με τον νόμο.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η ιστοσελίδα αυτή και όλα τα σχετικά προϊόντα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας  π.χ. ενδεικτικά, τίτλος, διακριτικό γνώρισμα, εμπορικά σήματα, χρώματα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, κ.λ.π αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή ή απεικόνιση και γενικά η χρήση, μεταφορά των προϊόντων της πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που θα έχει ως αποτέλεσμα ή ως σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του διαδικτυακού τόπου.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης  της παρούσης ιστοσελίδας αποδέχεται ρητώς ότι δεν θα χρησιμοποιεί το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για παράνομες ενέργειες ή με σκοπό να προκαλέσει βλάβη στην επιχείρηση ή σε τρίτο, για ηθελημένη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, για παρενόχληση ή για οποιαδήποτε προσβολή της εμπορικής φήμης της επιχείρησης , για συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων χρηστών και γενικά με τρόπο που δεν συνάδει με την έννοια των εξ αποστάσεως πωλήσεων.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία που παρέχονται στην επιχείρηση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση της αγοράς και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξει δημοσιοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, εκτός από τις απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Τα στοιχεία των χρηστών  επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σύμφωνα με τον νόμο και εντός του πλαισίου της νομοθεσίας. Η επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία αποθηκεύονται σε απολύτως προστατευμένα αρχεία  και πάντως οι ίδιοι θέτουν στην διάθεσή της. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στην επιχείρηση συναινούν αυτομάτως και αποδέχονται την επεξεργασία των στοιχείων αυτών για τις ανάγκες της ομαλής εκτέλεσης της συναλλαγής, καθώς επίσης και την διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε τρίτους στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της παραγγελίας.

Με την παρούσα γνωστοποιείται, ότι οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και δικαίωμα εναντιώσεως στην επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2472/1997. Ειδικότερα οι χρήστες έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε να άρουν την δοθείσα συναίνεσή τους και να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η δε εναντίωσή τους μπορεί να γίνει με συστημένη επιστολή στην έδρα της επιχείρησής ή με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι αγορές των πελατών θα πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρώνεται η Φόρμα Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.web-shop.gr και θα επιβεβαιώνονται από εμάς με τη σχετική αποστολή Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Η επιχείρηση δεν προβαίνει σε ταυτοποίηση των στοιχείων του πελάτη, για τον λόγο αυτό ο πελάτης θα πρέπει να είναι ενήλικος (άνω των 18 ετών) και να καταχωρεί τα πραγματικά του στοιχεία, έτσι ώστε η παραγγελία του να πραγματοποιείται επιτυχώς και χωρίς καθυστέρηση. (Βλ. ανωτέρω 8)

Κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, ο πελάτης καλείται να επιλέξει τον τρόπο αποστολής καθώς και τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί. Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, αλλά δεν είναι υπολογισμένες οι πιθανές πρόσθετες χρεώσεις αποστολής. Στο τελευταίο στάδιο της παραγγελίας, ο πελάτης καλείται να επιβεβαιώσει την παραγγελία του, εφόσον συμφωνεί με την τιμή και με τους όρους χρήσης της επιχείρησης. Το συνολικό ποσό που εμφανίζεται συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. καθώς και όλες τις απαιτούμενες χρεώσεις αποστολής (ή/και αντικαταβολής). Οποιαδήποτε στιγμή πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας μπορείτε να επιστρέψετε σε κάποιο από τα προηγούμενα βήματα και να τροποποιήσετε, συμπληρώσετε ή διορθώσετε οτιδήποτε επιθυμείτε.

Με την ολοκλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας και την αποστολή της σε εμάς, θα λάβετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στα στοιχεία σας, με το οποίο θα ενημερώνεστε  τόσο για την επεξεργασία της παραγγελίας σας, όσο και για την ολοκλήρωση της αγοράς σας.

Ο χρόνος παραλαβής και παράδοσης των προϊόντων μπορεί να ξεπεράσει τον καθορισμένο χρόνο (2-3 ημέρες) σε περίπτωση που το προϊόν έχει εξαντληθεί και δεν υπάρχει διαθέσιμο στην κατασκευάστρια εταιρεία ή σε κάποιον από τους προμηθευτές μας, χωρίς η επιχείρησή μας να έχει προηγουμένως ειδοποιηθεί.  Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους καθυστερήσεις, όπως επίσης και για καθυστερήσεις στις εταιρείες ταχυμεταφορών. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η επιχείρησή μας δεσμεύεται να ενημερώνει τον πελάτη στην περίπτωση που το προϊόν καθυστερεί να φτάσει στον αγοραστή του λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας.

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον η επιχείρηση δεν έχει ήδη παραλάβει το παραγγελθέν προϊόν. Για τον λόγο αυτό, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, ώστε να ενημερωθείτε για το στάδιο εξέλιξης, στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία σας.

 1. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της Φόρμας Παραγγελίας, ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί μεταξύ των κατωτέρω:

-Τραπεζική κατάθεση.

-Πιστωτική κάρτα. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει πληρώσει με πιστωτική κάρτα και επιθυμεί παραλαβή του προϊόντος από την έδρα μας, απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας του κατόχου της πιστωτικής κάρτας ή εξουσιοδότηση του κατόχου προς τον τρίτο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από KΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. Η χρήση πιστωτικής κάρτας επιβαρύνει τον πελάτη με ένα ποσοστό τραπεζικής προμήθειας, ανάλογα με την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιεί.

-Αντικαταβολή. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να πραγματοποιήσει την αγορά του μέσω της Αντικαταβολής, θα πρέπει να προηγηθεί προκαταβολή της τάξης του 40% για αγορές που ξεπερνούν την τιμή των 200 ευρώ.

*Για αγορές που ξεπερνούν το ποσό των 350,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) ο πελάτης υποχρεούται να προπληρώσει το συνολικό ποσό της αγοράς είτε με τραπεζική κατάθεση είτε με πιστωτική κάρτα.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών είναι απόρρητες. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αλλά και της ασφάλειας των συναλλαγών επιτυγχάνεται μέσω των κωδικών ασφαλείας (username  και  password) , οι οποίοι κάθε φορά που ο χρήστης τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Ο χρήστης  δικαιούται να αλλάζει το password όσο συχνά επιθυμεί.. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση  απώλειας ή διαρροής των κωδικών, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί σε άμεση ειδοποίηση της επιχείρησης αλλιώς η επιχείρηση δεν ευθύνεται για την χρήση του κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα της επιστροφής ενός αγορασμένου προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν αυτό βρίσκεται στην ίδια κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να έχει ανοιχτεί, αποσφραγισθεί, χρησιμοποιηθεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχει παραβιαστεί η συσκευασία του, ενώ θα πρέπει να φέρει μαζί όλα τα έγγραφα τα οποίο το συνοδεύουν. Επίσης, για να μπορέσει ο πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, θα πρέπει να προσκομίσει στην έδρα της επιχείρησης το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) ή το παραστατικό ηλεκτρονικής πληρωμής σε περίπτωση που το προϊόν πληρώθηκε με πιστωτική κάρτα και να έχει ειδοποιήσει την επιχείρηση για επιστροφή του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Στην περίπτωση της υπαναχώρησης η επιχείρηση υποχρεούται να σας επιστρέψει τα χρήματα που καταβάλατε για την αγορά του προϊόντος με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που εσείς θα μας υποδείξετε. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής θα επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την επιχείρηση.

Η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε επιστροφή στον καταναλωτή μέρους ή του συνόλου του τμήματος του επιστραφέντος, κατόπιν αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, εφόσον υφίσταται απομείωση της αξίας του προϊόντος οφειλόμενη στην μη προσήκουσα χρήση του. Η επιχείρηση δικαιούται να ελέγξει το επιστραφέν προϊόν μετά την παραλαβή του και να παρακρατήσει το σύνολο ή μέρος του τιμήματος αναλόγως της απομειωμένης αξίας του, λόγω της μη προσήκουσας, εκ μέρους του καταναλωτή, χρήσης του.

 1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η επιχείρηση Web-Shop δεν κατασκευάζει ούτε επιδιορθώνει η ίδια τα προϊόντα που εμπορεύεται και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να παρέχει η ίδια στον πελάτη της περαιτέρω εγγυήσεις ή επεκτάσεις εγγυήσεων στις ήδη υπάρχουσες εγγυήσεις που παρέχουν οι κατασκευάστριες εταιρείες. Ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται στην κατασκευάστρια εταιρεία ή στην εταιρεία εισαγωγής για αξιοποίηση της εγγύησης του κάθε προϊόντος. Σε κάθε, όμως, περίπτωση και με την προϋπόθεση ότι δεν επίκειται σε μικρό χρονικό διάστημα η παρέλευση της εγγύησης του προϊόντος, η επιχείρηση δύναται να αναλάβει η ίδια τη μεταφορά του προϊόντος για εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του πελάτη της. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς του προϊόντος.

Η εγγύηση ενός προϊόντος προϋποθέτει την ύπαρξη αποδεικτικού στοιχείου αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) που αποδεικνύει τον χρόνο αγοράς και τον χρόνο της εγγύησης που υπολείπεται και σε περίπτωση απώλειάς του δεν είναι δυνατή η επιστροφή του προϊόντος. Η επιχείρηση Web-Shop δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας απόδειξης της εγγύησης εκ μέρους του πελάτη, ούτε και σε περίπτωση που η κατασκευάστρια εταιρεία ή η εταιρεία εισαγωγής αρνηθεί την επισκευή, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του εκάστοτε προϊόντος.

 1. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Στην περίπτωση που ο πελάτης λάβει ελαττωματικό προϊόν, η επιχείρηση οφείλει να το αντικαταστήσει ή να το διορθώσει χωρίς να υπάρξει για τον πελάτη καμία επιπλέον επιβάρυνση, σύμφωνα με το άρθρο 540 ΑΚ και το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή. Ωστόσο, ο πελάτης δύναται να επιστρέψει το προϊόν στην επιχείρηση και να λάβει πίσω το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του.

Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει ελαττωματικό ή φθαρμένο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή ευθύνεται η κατασκευάστρια εταιρεία ή η εταιρεία εισαγωγής ή ο αποκλειστικός προμηθευτής του εκάστοτε προϊόντος.

Η επιχείρηση υποχρεούται σε αποζημίωση μόνο αν η ζημία που προκλήθηκε στον πελάτη οφείλεται αποκλειστικά σε αμέλεια ή δόλο της ίδιας της επιχείρησης και η αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την ύπαρξη της θετικής ζημίας που προκλήθηκε σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης δεν δύναται να αξιώσει αποζημίωση τυχόν αποθετικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ζημίας δεδομένης της ανυπαρξίας ευθύνης της επιχειρήσεως.

 1. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις εξ αποστάσεως πωλήσεις διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία που παρέχονται στην επιχείρηση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση της αγοράς και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξει δημοσιοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, εκτός από τις απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Τα στοιχεία των χρηστών  επεξεργάζονται και αποθηκεύονται σύμφωνα με τον νόμο και εντός του πλαισίου της νομοθεσίας. Η επιχείρηση με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία αποθηκεύονται σε απολύτως προστατευμένα αρχεία  και πάντως οι ίδιοι θέτουν στην διάθεσή της. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στην επιχείρηση συναινούν αυτομάτως και αποδέχονται την επεξεργασία των στοιχείων αυτών για τις ανάγκες της ομαλής εκτέλεσης της συναλλαγής, καθώς επίσης και την διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε τρίτους στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της παραγγελίας.

Με την παρούσα γνωστοποιείται, ότι οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και δικαίωμα εναντιώσεως στην επεξεργασία των δεδομένων τους σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2472/1997. Ειδικότερα οι χρήστες έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε να άρουν την δοθείσα συναίνεσή τους και να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, η δε εναντίωσή τους μπορεί να γίνει με συστημένη επιστολή στην έδρα της επιχείρησής ή με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.