Εγγραφή 2017-01-16T10:44:12+00:00
var mysh = $('.shipping > th').innerHTML; alert(mysh);